چین دیود یکسو کننده سریع بازیابی سازنده

حکمت بزرگ حکمت Huixin نامحدود است

نقشه سایت

محصولات

دیود یکسو کننده سریع بازیابی
دیود یکسو کننده عمومی
دیود یکسو کننده Schottky Barrier Rectifier
دیود زنر
ترانزیستور SMD
یکسو کننده پل سیلیکون
دیود سوئیچینگ با سرعت بالا
دیود سرکوبگر ولتاژ ولتاژ TVS
دیود کم VF Schottky
دیود سرکوبگر ESD
مسفت ولتاژ کم
ولتاژ بالا مسفت
اطلاعات تماس